ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP173 – Trò chơi trượt thẻ của Escott


Trò chơi trượt thẻ phát minh bởi nhà toán học Mỹ quốc E. B. Escott năm 1936, là trò chơi trượt thẻ khó nhất theo sự đánh giá của Martin Gardner, người phụ trách nổi tiếng mục “Mathematical Games” trong tạp chí “Scientific American”.

Trò chơi gồm có một hộc nông hình chữ nhật, trên đó có 10 thẻ mỏng đánh dấu từ 1 đến 10. Kích thước của hộc và 10 thẻ mỏng cùng sự sấp xếp ban đầu có thể thấy trong Hình 1 dưới đây:

image002

Mục đích của trò chơi là :

“Trượt các thẻ trong Hình 1 sao cho có được như Hình 2 (các thẻ khác nằm đâu
không cần thiết) theo quy tắc: Các thẻ chỉ có thể trượt lên, xuống, trái, phải,
không được quay, không được lật và không được chồng lên nhau.”

Chandru Arni đã trình bày trực tuyến một lời giải của trò chơi trượt thẻ Escott trong Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=437zhOgdHoM

với hộc và các thẻ như dưới đây:

image004

Cho đến nay, lời giải tìm được cần đến 48 lần di chuyển (hay trượt thẻ). Đó là lời giải ngắn nhất được biết như dưới đây.

Chú thích:

U: Trượt lên               D: Trượt xuống
R: Trrượt qua phải     L: Trượt qua trái

Khi trượt, thẻ có thể di chuyển đến đâu cũng được nếu khoảng trống cho phép.

image006

 

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: