ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP181 – Trò chơi “Cắm Cọc”“Cắm cọc” là tên gọi tạm thời của trò chơi thông dụng “Peg Solitaire”, theo truyền thuyết dân gian, sáng chế bởi một nhà quý tộc Pháp ở thế kỷ thứ 17, khi ông bị giam trong ngục Bastille.

Cắm Cọc là trò chơi một người [nên có chữ Solitaire (Pháp) = Solitary (Anh) = Cô độc] trên một bảng gỗ có 33 lỗ (để cắm cọc) và 32 cọc (Peg) sắp xếp đều theo hình dấu cộng, xem Hình 1. Lúc bắt đầu trò chơi, 32 cọc đã được cắm vào các lỗ, trừ lỗ trung tâm. Để dễ giải thích, các lỗ được đánh số như trong Hình 2.

image002

Quy luật của trò chơi rất đơn giản:

“Người chơi có thể lấy một cọc, nhảy qua đầu một cọc kế bên theo chiều ngang hay chiều dọc, và cắm cọc đó vào một lỗ trống kế bên nếu có. Cộc bị nhảy qua được lấy ra khỏi bảng”.

Như vậy, mỗi bước nhảy thành công loại bớt 1 cọc ra khỏi bảng, lắp được 1 lỗ trống có sẵn nhưng tạo ra 2 lỗ trống mới.

Thí dụ: Bước nhảy đầu tiên có thể là: Cọc 15 nhảy qua đầu cọc 16 và cắm vào lỗ trống 17.
= > Cọc 16 bị loại, lỗ trống 17 đã bị cắm cọc, 2 lỗ trống mới 15 và 16 được tạo ra.

Quy tắc di chuyển các cọc thì dễ, nhưng kết quả cuối cùng thật khó đạt được. Kết quả đó là:

“Người chơi phải di chuyển cọc thế nào để sau cùng chỉ còn 1 cọc cắm ngay lỗ trung tâm”.

Bế tắc

Bế tắc thường xảy ra cho những người chưa có kinh nghiệm với trò chơi nầy, tức là không có cặp cọc nào kề nhau để thực hiện bước nhảy cọc. Thí dụ, trong Hình 3, người chơi bị bế tắc, không thể tiếp tục được.

image004

Người chơi “Cắm Cọc” có thể tự xét trình độ của mình nếu đạt được những kết quả sau đây:

a) 5 hay nhiều hơn cọc còn lại (khi bị bế tắc) => Kém, phải thưc tập nhiều!
b) 4 cọc còn lại => Trung bình, nên thực tập thêm
c) 2 hay 3 cọc còn lại => Khá
d) 1 cọc còn lại, nhưng không phải ở lỗ trung tâm => Giỏi
e) 1 cọc còn lại ở ngay lỗ trung tâm => Ưu

Bước nhảy liên tiếp.

Trong Hình 4, cọc 04 có thể nhảy qua đầu cọc 09 để đến lỗ trống 16, tiếp tục nhảy qua đầu cọc 17 để đến lỗ trống 18, rồi lại tiếp tục nhảy qua đầu cọc 25 để cắm vào lỗ trống 30. Ta có thế viết tắt là: 04 – 16 – 18 – 30. Các bước nhảy liên tiếp được kể là 1 bước nhảy.

Muốn đạt tới kết quả sau cùng (còn chỉ 1 cọc), phải cần nhiều nhất là 31 bước nhảy vì tổng số các cộc là 32.

Một lời giải thí dụ

Chú thích: 15-17: cọc 15 nhảy qua đầu cọc 16 đến lỗ 17;
16-28: cọc 16 nhảy qua đầu cọc 23 (16 + 7) đến lỗ 28.

15-17, 28-16, 21-23, 07-21, 16-28, 31-23, 24-22, 21-23, 26-24, 23-25,
32-24-26, 33-25, 26-24, 12-26, 27-25, 13-27, 24-26, 27-25, 10-12, 25-11, 12-10, 03-11, 10-12, 08-10, 01-09-11, 02-10, 17-05, 12-10, 05-17.

Lời giải trên có 29 bước nhảy thay vì 31 vì có 2 bước nhảy liên tiếp 32-24-36 và 01- 09-11 (mỗi bước nhảy liên tiếp kể là 1 bước nhảy).

Thuận Hoà

 
%d bloggers like this: