ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP187 – Giải trí với que diêm (2)Trong bài “Giải trí với que diêm (1)”, Thuận Hoà đã trình bày 4 bài toán vui về que diêm. Để tiếp tục, bài viết nầy sẽ trình bày tiếp 4 bài toán que diêm khác khó hơn.  Mời độc giả bỏ chút thời giờ tìm lời giải trước khi nhìn vào kết quả ở cuối bài.

Bài toán 1:

image002

Hình 1 bên đây cho thấy 1 con nai đang nhìn về phía trái, tạo bởi
13 que diêm.
Di chuyển 2 que diêm thế nào để có hình con nai nhìn về phía phải.

Bài toán 2:

image004

Hình 2 bên cạnh cho thấy một ngôi sao 6 cánh tạo bởi 18 que diêm.
Ngôi sao cho thấy 8 tam giác gồm 6 tam giác đều nhỏ ở 6 cánh và
2  tam giác đều lớn.
Di chuyển 2 que diêm sao cho ngôi sao chỉ cho thấy 6 tam giác.

Bài toán 3:

image006

Hình 3 cho thấy hình con cá đang nhìn về phía trái, tạo bởi
8 que diêm.
Di chuyển 3 que diêm thế nào để có hình con cá nhìn về phía phải.

Bài toán 4:

image008

Hình 4 cho thấy 7 tam giác nhỏ và 1 tam giác lớn tạo bởi 18 que diêm.
Di chuyển chỉ 6 que diêm làm sao để có 6 hình thoi bằng nhau.

*     *     *

 Lời giải cho 4 bài toán:

image010

image011

 

Thuận Hoà
Sydney

 
%d bloggers like this: