ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP191 – Trò chơi ChompChomp tiếng Anh có nghĩa là nhai rào rạo như khi ta nhai chocolat cứng! Chomp là một trò chơi 2 người trên một bàn cờ là một bảng chocolat hình chữ nhật lớn gồm nhiều cục chocolat hình vuông nhỏ. Hình dưới đây là một bảng chocolat kích thước 11×8 gồm 88 cục chocolat nhỏ (có thể thay đổi). Tất cả các cục chocolat nhỏ đều ăn được trừ cục có gạch chéo ở góc dưới bên trái có tẩm thuốc đọc không ăn được!

 

image002

Hai người chơi thay phiên nhau lấy các cục chocolat theo quy luật sau đây:

“Khi lấy 1 cục chocolat nào thì người chơi cũng lấy luôn tất cả các cục ở
bên trên và bên phải của cục chocolat đó.”

Người nào bắt buộc phải lấy cục chocolat có tẩm thuốc độc thì thua cuộc!.

 

Thí dụ:    Bảng chocolat có kích thước 6×4 và 2 bạn chơi là A và B. A đi trước.
Cục chocolat có dấu chấm là cục chocolat lấy bởi người chơi, các cục
chocolat còn lại (bên phải và ben trên cục chocolat có dấu chấm) cũng bị lấy ra.

image004

Tiếp theo bảng trên, bạn B đến phiên phải lấy cục chocolat có tẩm thuốc độc và thua cuộc!

Ai thắng ?

Bạn có thể hỏi có chiến lược nào để thắng cuộc trong trò chơi Chomp hay không? Thưa, có! Một trong 2 người chơi ắt có một chiến lược thắng cuộc nào đó vì trò chơi phải kết thúc sau một số vòng giới hạn với một người thắng, một người thua, không có trường hợp hoà!.

Thật vậy, người chơi đi đầu có thể chắc thắng cuộc nếu đi không lệch hướng. Có vài trường hợp đơn giản mà chiến lược có thể giải thích được. Đó là trường hợp của Chomp vuông kích thước n x n và Chomp mỏng có kích thước 2 x n như các hình vẽ sau đây.

Trường hợp Chomp vuông 4 x 4

image006

Trường hợp Chomp mỏng 2 x 12

image008

Thuận Hoà
Sydney, 2015

 
%d bloggers like this: