ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP194 – Các mặt của khối lập phươngMột khối lập phương có 6 mặt. Người thợ dùng 5 mẫu tự H, N, S, G, A  (Viết tắt của Hà Nội, SAi Gon) để viếi lên 6 mặt của khối, mỗi mặt một mẫu tự như các hình dưới đây:

image002

Vì khối lập phương có 6 mặt mà chỉ có 5 mẫu tự nên có một mẫu tự được vẽ 2 lần trên 2 mặt của khối.

Câu hỏi của bài toán là

“Mẫu tự nào trong 5 mẫu tự H, N, S, A, G  được viết 2 lần trên 2 mặt của khối lập phương?”

*   *   *

Để thấy nhiều mặt của khối lập phương, ta tưởng tượng như khối lập phương có một mặt là một kiếng trong suốt và ta nhìn vào khối qua mặt kiếng đó. Các hình 1, 2 và 3  có thể vẽ lại như sau:

image004

Mẫu tự G có thể ở bất cứ mặt nào chưa xác định nên không phải là mẫu tự đượv vẽ 2 lần.

Nếu S trong hình 2’ được vẽ 2 lần,  S có thể ở bất cứ mặt chưa xác định nào nên không phải là mẫu tự được vẽ 2 lần.

Nếu H trong hình 2’ được vẽ 2 lần,  H có thể ở bất cứ mặt chưa xác định nào nên không phải là mẫu tự được vẽ 2 lần.

Nếu N trong hình 2’ được vẽ 2 lần,  N có thể ở bất cứ mặt chưa xác định nào nên không phải là mẫu tự được vẽ 2 lần.

Nếu A trong hình 2’ được vẽ 2 lần, thì trong hình 1’, ta có  N, H, A. Trường hợp 3 mặt chứa N, H, A không có đỉnh chung không nhận được theo hình 3’ như 2 hình 1a và 1b sau đây:

image006

Trường hợp có thể nhận được để xét là 3 mặt chứa  N, H và A có 1 đỉnh chung như hình 1c sau đây:

image008

Tóm lại: trong năm mẫu tự H, N, S, G và A, mẫu tự A đã được dùng 2 lần cho 2 mặt của khối lập phương. Đó là 2 mặt đối diện với mặt S và mặt N.

 
%d bloggers like this: