ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP205 – Đọc tư tưởngNăm mới, Thuận Hoà thân chúc bạn được vạn sự như ý và tặng bạn một trò giải trí đọc tư tưởng thú vị để biểu diễn trong các buổi họp gia đình hay giữa bạn bè.

Bây giờ, chúng ta bắt đầu. Tôi cần một người tình nguyện, người nào có trí óc yêu yếu một chút để tôi có thể đọc tư tưởng dễ dàng, xin mời lên đây! Hay quá, đã có người đưa tay, nào mời bạn lên đây.

Đây là bộ bài chỉ có 36 lá, tất cả các lá Mười, lá Bồi, lá Mụ và lá Già đều đã được lấy ra. Tôi xào bài rồi xoè bài hình cánh quạt. Bây giờ, mời bạn rút ra lá bài thứ nhất, bất kỳ lá nào, không để tôi thấy nhưng hé hé cho các người ngồi dưới thấy, rồi để lá bài về vị trí cũ.
Bây giờ, bạn còn nhớ trị giá của lá bài bạn vừa rút ra hay không? OK, nhớ. Cám ơn bạn.
Mời bạn làm các phép tính đơn giản sau đây:

Gấp đôi trị giá của lá bài, cộng thêm 5 rồi nhân kết quả đó cho 5

Xong chưa? Nếu xong rồi thì bạn ghi nhớ kết quả đó nghe chưa? Tôi gọi kết quả đó là kết quả của lá bài thứ nhất.

Bạn chờ tôi một giây để tôi xào bài lại rồi xoè bài ra. Xong rồi! Bây giờ, mời bạn rút lá bài thứ hai, cũng không cần cho tôi thấy nhưng hé hé cho các bạn dưới kia thấy, rồi để lại lá bài về vị trí cũ. Xong rồi, bạn còn nhớ trị giá của lá bài thứ hai hay không? Nếu không, bạn có thể rút một lá bài khác để thay thế. OK, không cần. Cám ơn bạn.

Bạn còn nhớ kết quả của lá bài thứ nhất không? OK, nhớ. Cám ơn bạn.

Bạn lấy kết quả đó cộng với trị giá của lá bài thứ hai rồi cho tôi biết kết quả sau cùng.

Xong rồi, cám ơn bạn.

Bây giờ, mời bạn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn để tìm trị giá của hai lá bài mà bạn đã rút ra.

Wao wao ! tôi đã tìm được rồi. Đó là hai lá bài có trị giá là …… và …..

*   *   *

Mời bạn thực tập và biểu diễn như tôi đã làm. Bảo đảm là bạn sẽ được vổ tay nồng nhiệt!

À quên, tôi còn chưa chỉ bạn bí quyết để bạn biết được trị giá của hai lá bài đã rút ra.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần trừ kết quả sau cùng với 25 để có một hiệu số gồm hai con số. Hai con số nầy chính là trị giá của hai lá bài đã rút ra!

Thí dụ: Hai lá bài rút ra có trị giá là:

– Thứ nhất: 4 => 4 x 2 = 8 => 8 + 5 = 13 => 13 x 5 = 65 => Kết quả của lá bài thứ nhất = 65

– Thứ hai: 9 => 65 + 9 = 74 => Kết quả sau cùng = 74

Khám phá kết quả: 74 – 25 = 49 => Hai lá bài rút ra có trị giá là 4 và 9.

Giải thích:

Gọi trị giá của 2 lá bài rút ra là: thứ nhất a và thứ hai b.

Các phép tính lần lượt là:
a x 2 => (a x 2) + 5 => [(a x 2) + 5] x 5 = 10a + 25

=> Kết quả của lá bài thứ nhất = 10a + 25

=> Kết quả sau cùng = (10a + 25) + b

=> (Kết quả sau cùng – 25) = 10a + b = ab          (a: số hàng chục, b số hàng đơn vị)

Số hàng chục và số hàng đơn vị của kết quả sau cùng trừ bớt 25 chính là trị giá của 2 lá bài đã rút ra!

Suy rộng:

Màn biểu diễn với 3 lá bài với trị giá là a, b và c

Số thứ nhất a => Các phép tính:  Nhân a với 20, cộng thêm 5, nhân kết quả cho 5
Kết quả của lá bài thứ nhất = (a x 20 + 5) x 5. Nhớ kết quả.

Số thứ hai b => Các phép tính: Gấp đôi b, cộng thêm 5, nhân kết quả cho 5
Kết quả của lá bài thứ hai = (b x 2 + 5) x 5

Cộng kết quả của lá bài thứ hai với kết quả của lá bài thứ nhất để
kết quả sau cùng tạm thời.

Số thứ ba c => Thêm c vào kết quả sau cùng tạm thời để có kết quả sau cùng chính thức.

Khám phá kết quả:

Trừ kết quả sau cùng chính thức với 50 để có một hiệu số gồm 3 con số. Ba con số nầy chính là trị giá của ba lá bài đã rút ra!

Thí dụ:   3 lá bài có trị giá là 2 (thứ nhất), 5 (thứ hai) và 7 (thứ ba)

Các phép tính: (2 x 20) = 40 => 40 + 5 = 45 => 45 x 5 = 225
(5 x 2) = 10 => 10 + 5 = 15 => 15 x 5 = 75 => 75 + 225 = 300
300 + 7 = 307 => 307 – 50 = 257 => Trị giá của 3 lá bài rút ra là 2, 5 và 7

Thuận Hoà
Sydney 2015

 
%d bloggers like this: