ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP206 – Bài toán 4 hình vuôngĐây là bài toán để thử sự nhạy bén của óc suy luận của bạn. Kết luận dựa trên sự kiện bạn giải được bài toán nhanh như thế nào. Nếu bạn đã sẵn sàng, đồng hồ đã sẵn sàng, thì bạn có thể bắt đầu.

Xét một hình với 4 hình vuông nhỏ A, B, C và D ghép với nhau như hình dưới đây:

image002
Đây là 4 câu hỏi mà bạn phải giải trong vòng 20 phút:

Câu hỏi thứ nhất: Chia phần trắng của hình vuông A thành 2 phần bằng nhau.

Câu hỏi thứ hai:   Chia phần trắng của hình vuông B thành 3 phần bằng nhau.

Câu hỏi thứ ba:    Chia phần trắng của hình vuông C thành 4 phần bằng nhau.

Câu hỏi thứ tư:     Chia phần trắng của hình vuông D thành 6 phần bằng nhau.

 

Các câu hỏi phải được giải theo thứ tự A, B, C và D, không đươc nhảy câu.

Điểm của các câu: Hình vuông A: 2 điểm, B: 4 điểm, C: 6 điểm, D: 8 điểm.

Thời hạn: 20 phút

Thứ hạng nếu lời giải của các câu hỏi đều đúng:

Trong vòng 5 phút đầu:           Rất giỏi
Trong vòng 5 đến 10 phút:      Giỏi
Trong vòng 10 đến 15 phút:    Khá
Trong vòng 15 đến 20 phút:   Thường

Lời giải

Câu hỏi thứ nhất:  Kẻ 1 đoạn thẳng nối 2 đỉnh của hình vuông trong và hình vuông ngoài – Hình (a)

Câu hỏi thứ hai:    Kẻ 2 đoạn thẳng nối 1 đỉnh của hình vuông trong và thẳng góc với 2 cạnh của hình vuông ngoài – Hình (b)

image004
Câu hỏi thứ ba:   Kẻ 6 đoạn thẳng như trong Hình (c)

Câu hỏi thứ tư:    Kẻ 5 đoạn thẳng cách đều nhau và song song với 1 cạnh của hình vuông D – Hình (d)

image006

Thuân Hòa
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: