ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP211 – Ba bài toán lý luận

 

 

Bài toán lý luận phải giải bằng những nguyên tắc lý luận. Trong bài viết nầy, Thuận Hoà mời quý độc giả cùng giải 3 bài toán lý luận dưới đây.

Bài toàn 1 – Người tài xế

Giả sử bạn là người tái xế lái xe buýt. Tại bến khởi hành, có 38 hành khách bước lên xe. Tại trạm ngừng thứ nhất, có 8 hành khách xuống xe. Tại trạm ngừng thứ hai, có 20 hành khách xuống xe và 5 hành khách lên xe. Hỏi vậy, người tài xế bao nhiêu tuổi?

Bài toán 2 –  Ba công tắc điện

Một người đàn ông đi vào một hành lang dài tối tăm thì thấy có một bảng gỗ trên đó có 3 công tắc điện. Một trong 3 công tắc nầy là để tắt mở đèn trong một phòng ở cuối hành lang mà ông ta muốn đến. Cửa phòng nầy đang đóng và đèn trong phòng hiện đang tắt.

Bằng cách nào chỉ đi vào phòng một lần mà người đàn ông xác định được công tắc nào là để tắt mở đèn trong phòng?

Bài toán 3 –  Những cái nón

Thầy giáo có 5 cái nón: 2 trắng, 3 đen. Thầy bảo 3 em học trò An, Bá và Cư đứng thẳng hàng, cùng hướng về một phía và nhắm mắt lại. Thầy đội lên đầu mỗi em một cái nón. Xong, thầy bảo các em mở mắt ra.

Cư thấy màu nón của An và Bá, Bá chỉ thấy màu nón của An, không thấy màu nón của Cư và An không thấy màu nón của Bá và Cư.

Thầy lần lươt hỏi các em màu của nón các em đang đội, bắt đầu từ em đứng cuối là Cư, rồi đến em đứng giữa là Bá và sau cùng em dứng đầu là An.

Két quả là: Cư và Bá đều trả lời sai, chỉ có An là trả lời đúng. Mời bạn giải thích lý do.

Để trắc nghiệm óc suy luận của mình, mời quý độc giả bỏ chút ít thời giờ suy nghĩ về 3 bài toán lý luận trên trước khi đọc lời giải dưới đây.

*    *    *

Lời giải Bài toán 1:

Tài xế là bạn. Tuổi của tài xế là tuổi của bạn. Lẽ nào bạn không biết tuổi của mình hay sao?!


Lời giải Bài toán 2:

Gọi 3 công tắc điện là A, B và C.

Người đàn ông bậc sáng công tắc A, sau 10 phút, bậc tắt công tắc A.

Sau đó bậc sáng công tắc B, rồi tiếp tục đi đến và vào phòng.

Khi bước vào phòng, 3 trường hợp có thể xảy ra như sau:

Nếu đèn trong phòng chiếu sáng thì công tắc điện của phòng là B.

Nếu phòng vẫn tối om nhưng bóng đèn rờ vào thấy ấm thì công tắc điện của phòng là A.

Nếu phòng vẫn tối om và bóng đèn rờ vào thấy lạnh ngắt thì công tắc điện của phòng là C.

 

Lời giải bài toán 3

Thầy có 5 cái nón, 2 màu trắng và 3 màu đen, phải đội lên đầu cho 3 em học sinh theo thứ tự thẳng hàng An, Bá và Cư.
Các trường hợp có thể xảy ra là:

  1. An: Đen              Bá:   Đen         Cư:   Đen
  2. An: Trắng           Bá:   Đen         Cư:   Đen
  3. An: Đen              Bá:   Trắng      Cư:   Đen
  4. An: Đen              Bá:   Đen         Cư:   Trắng
  5. An: Trắng           Bá:   Trắng      Cư:   Đen
  6. An: Đen              Bá:   Trắng      Cư:   Trắng
  7. An: Trắng           Bá:   Đen         Cư:   Trắng

Đối với Cư, Cư không biết màu nón của mình, các trường hợp làm Cư trả lời sai là: 1, 2, 3, 4, 6 và 7.
Chỉ có trường hợp 5 là Cư có thể trả lời dúng là nón của mình có màu đen. Trường hợp nầy đã không xảy ra.

Bá và An đều có thể suy ra được rằng nón của 2 người đều không cùng màu trắng.

Đối với Bá, Bá không biết màu nón của mình, các trường hợp làm Bá trả lời sai là: 1, 3, 4 và 6.
Trường hợp 5 không xảy ra, vì nếu xảy ra thì Cư đã trả lời đúng.  Các trường hợp 2 và 7,  Bá có thể trả lời đúng, vì trong 2 trường hợp nầy, An có nón màu trắng mà Bá biết là nón của An và của mình không cùng màu trắng, tức là nón của Bá phải là màu đen. Hai trường hợp nầy đã không xảy ra nên Bá không biết trả lời sao cho đúng!

Đối với An, cũng như Bá, An biết là nón của mình và nón của Bá không cùng màu trắng. Bá trả lời sai vì Bá không thấy nón của An có màu trắng. Nói cách khác, nón của An phải có màu đen.  Lý luận đó giúp An trả lời đúng là nón của mình có màu đen!

 

Thuận Hoà
Sydney 2016

 

 
%d bloggers like this: