ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP217 – Bài toán Ô số logic (4)Ô số logic là một trò chơi với 10 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5., 6, 7, 8 và 9, trên một bảng vuông hay chữ nhật chia thành nhiều ô. Độ khó khăn của trò chơi một phần tuỳ theo kích thước của bảng. Cũng giống như Ô chữ, các số được cách ngăn bởi những ô bôi đen và các số được xác định trong phần hướng dẩn của Ô số.

image002

Lời Giải:

image004

Thuận Hoà
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: