ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP227 – Ai giết tài tử Hai Vân ?Hôm nay, đoàn ca kịch Tứ Phương diễn tuồng “Anh còn nợ em” tại rạp Thành Xương ở Sài gòn. Đoàn gồm 2 nữ tài tử Hai Vân, Tư Anh và 3 nam tài tử Ba Bảnh, Chín Dũng và Năm Can. Vở kịch vừa chấm dứt thì một biến cố kinh hồn xảy ra: “Tài tử Hai Vân bị ám sát”.
Người ta ồn ào hỏi nhau “Ai giết Hai Vân?”. Phóng viên báo chí thu thập được một số tin tức như dưới đây.

Các nghệ sĩ mỗi người có một phòng trang điểm như trong hình vẽ dưới đây:

image002

(1) Phòng trang điểm của người giết Hai Vân và phòng trang điểm của Hai Vân tiếp giáp với cùng một một số phòng trang điểm khác.
(2) Phòng trang điểm của Hai Vân tiếp giáp với phòng trang điểm của Tư Anh và Ba Bảnh.
(3) Phòng trang điểm của Năm Can và Chín Dũng bằng nhau.
(4) Phòng trang điểm của Ba Bảnh và Năm Can không tiếp giáp với nhau.

Vậy, ai giết Hai Vân?

* * *

Ta đánh số các phòng trang điểm như sau:

image004

Theo giản đồ thì:

– Phòng II tiếp giáp với mọi phòng khác
– Hai phòng I và V bằng nhau
– Ba phòng II, III và IV bằng nhau

Theo (4) thì phòng trang điểm của Ba Bảnh hay Năm Can không thể là phòng II.
Theo (1) thì phòng trang điểm của Hai Vân không thể là phòng II, vì phòng II là phòng duy nhất tiếp giáp với 4 phòng khác.
Suy ra, phòng II chỉ có thể lả phòng trang điểm của Tư Anh hay Chín Dũng.
Giả sử phòng II là phòng trang điểm của Tư Anh. Theo (3), phòng trang điểm của Năm Can và Chín Dũng bằng nhau nên các phòng trang điểm có thể như sau:

image006Chú thích: A: Tư Anh, C: Năm Can, D: Chín Dũng, B: Ba Bảnh , V: Hai Vân

Trong các hình trên, hai phòng chưa có chữ là của Hai Vân và Ba Bảnh. Hai phòng nầy không tiếp giáp với nhau. Theo (2) thì không nhận được.

Tóm lại, phòng II không thể là phòng trang điểm của Tư Anh.
Vậy phòng II phải là phòng trang điểm của Chí Dũng. Theo (3), 2 phòng trang điểm của Năm Can và Chín Dũng bằng nhau, nên các phòng trang điểm có thể như sau:

image008

Ba phòng chưa có chữ là các phòng trang điểm của Hai Vân, Ba Bảnh và Tư Anh. Theo (2), phòng trang điểm của Hai Vân phải tiếp giáp với phòng trang điểm của Ba Bảnh và Tư Anh, nên hình bên trái không nhận được.
Hình bên phải nhận được với các phòng trang điểm như sau:

image010

Phỏng trang điểm của Hai Vân tiếp giáp với 3 phỏng trang điểm khác. Phỏng trang điểm của Tư An cũng tiếp giáp với 3 phỏng trang điểm khác.

Theo (1), thủ phạm giết Hai Vân chính là Tư Anh.

 

Thuận Hoà
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: