ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP244 – Trò chơi ráp hình “Stomachion”“Stomachion” được xem là trò chơi cổ nhất trên thế giới, khoảng 2,200 năm vào thời cỗ Hy lạp. Đó là một trò chơi ráp hình tạo ra bởi nhà sáng tạo Archimedes of Syracuse (287 B.C. – 212 B.C.) nên cũng có tên là “The Loculus of Archimedes”.

Trò chơi gồm có 14 mảnh nhỏ cắt ra từ 1 hình vuông cạnh 12 đơn vị như trong Hình 1 dưới đây:

image002

Mục đích của trỏ chơi là phải ráp các mảnh nhỏ thế nào để có một hình như ý muốn.

Có rất nhiều hình có thể tạo ra bằng cách ráp 14 mảnh rời cắt ra từ hình vuông như trong Hình 2.

Lời giải cho các hình trong Hình 2 được trình bày trong Hình 3.

image004

image006


Thuận Hoà sưu tầm
Sydney 2016

 
%d bloggers like this: