ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP247 – Trắc nghiệm óc suy luận (1)Mời quý bạn bỏ ra vài phút để trắc nghiệm xem trí óc của mình có còn minh mẩn, suy luận của mình có còn sắc bén, nhanh nhẹn, chính xác hay không?
Sau đây là 20 bài toán nhỏ có thể giải được nhanh chóng trong vòng 15 phút chỉ bằng suy luận không cần sự giúp đỡ nào của máy tính hay hình học, đại số.

* * *

1) Nếu 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, vv …, thì 5 bằng bao nhiêu?

2) Nếu bạn vẽ hình một cụ già râu tóc bạc phơ và có một người khách lạ đứng xem và hỏi bạn bao nhiêu tuổi thì bạn trả lời thế nào?

3) Đại gia đình đó có 2 bà mẹ, 2 đứa con gái, 1 bà ngoại và 1 cháu ngoại. Hỏi đại gia đình đó có mấy người?

4) Trong các số từ 1 đến 100, có bao nhiêu con số 1?

5) Có bao nhiêu lần bạn trừ được 20 cho 4?

6) Trong một cuộc đua, nếu bạn vượt qua người đang đứng thứ nhì thì thứ hạng của bạn sẽ thế nào?

7) Trong một cuộc đua, nếu bạn vượt qua người đang đứng chót thì thứ hạng của bạn sẽ thế nào?

8) Có bao nhiêu bao thư 7 xu trong một một tá?

9) Bạn kể cho tôi 5 ngày liên tiếp không phải là những ngày trong lịch?

10) Nếu hôm qua của ngày hôm qua là Thứ Hai thì hôm qua của ngày mốt là thứ mấy?

11) Tổng số các nút của một hạt xúc có 8 mặt là bao nhiêu?

12) Christmas năm 2015 nhằm ngày Thứ Sáu. Hỏi vậy Christmas năm 2018 nhằm ngày thứ mấy?

13) Tháng 2 năm 2016 có 5 ngày Thứ Hai. Hỏi vậy 1 tháng 3 năm 2016 là ngày thứ mấy?

14) Bốn con thỏ đào 4 cái hang trong 4 ngày. Hỏi vậy: trong bao lâu thì 8 con thỏ đào được 8 cái hang?

15) Hai người thợ có thể sơn 2 phòng trong 2 giờ. Hỏi vậy phải cần bao nhiêu thợ để sơn 18 phòng trong 6 giờ?

16) Nếu hai A bằng một B và hai B bằng một C thì có bao nhiêu A trong CAB?

17) Một khối lập phương gỗ được sơn đỏ cả 6 mặt và cưa ra thảnh 8 khối nhỏ. Có bao nhiêu khối nhỏ chỉ có màu sơn đỏ trên 2 mặt?

18) Tìm 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số bằng 52.

19) Ba Lara nói: “Sinh nhật lần trước, Lara 10 tuổi nhưng sinh nhật kỳ tới Lara 12 tuổi”. Điều đó có thể xảy ra không?

20) Chèn vài dấu cộng (+) vào vế thứ nhất để có một đẳng thức:

8 8 8 8 8 8 8 8 = 1000

Lời giải:

1) 5 bằng 1
2) Đó là tuổi của bạn
3) Ba người: a) Bà ngoại, b) Con gái bà ngoại, c) Con gái của b)
4) Tổng số các con số 1 = 1 + 1(0) + 2(11) + 8(12-19) + 8(21,31, … ,91) +1(100) = 21
5) Một lần 20 – 4 = 16
6) Bạn đứng thứ nhì
7) Vô lý, không có ai đứng sau người chót!
8) Có 12 bao thư có dán sẵn tem 7 xu
9) Hôm kia, Hôm qua, Hôm nay, Ngày mai, Ngày mốt
10) Thứ Năm
11) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
12) 2016 nhuận (có 366 ngày), 2017 (có 365 ngày), 2018 (có 365 ngày) = 352 tuần + 4 ngày
=> Christmas 2018 = Christmas 2015 + 4 ngày = Thứ Sáu + 4 ngày = Thứ Ba
13) Tháng 2 năm 2016 có 29 ngày = 4 tuần + 1 ngày => Ngày Thứ Hai có 5 tuần lễ là 29 tháng 2 => Ngày 1 tháng Ba năm 2016 là Thứ Ba
14) Một con thỏ đào 1 cái hang trong 4 ngày => Trong 32 ngày, 8 con thỏ đào được 8 cái hang.
15) Một người thợ sơn 1 phòng trong 2 giờ => 6 người thợ sơn 6 phòng trong 2 giờ
=> 6 người thợ sơn 18 phòng trong 6 giờ.
16) CAB = 2BAB = 3BA = 3(2A)A = 7A
17) Tất cả 8 khối nhỏ đều có sơn 3 mặt
18) 52/2 = 26 => 23 và 29 là số nguyên tố liên tiếp có tổng số bằng 52
19) Ba Lara nói lúc sinh nhật 11 tuổi của Lara
20) 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000

Thuận Hoà
Sydney 2017

 
%d bloggers like this: