ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Phiếm năm 2017


Phiếm CP280 – Quy tắc tam suất kép
Phiếm CP279 – Quy tắc tam suất
Phiếm CP278 – Bài toán nhân mẫu tự đơn giản
Phiếm CP277 – Cách chơi trò 9 tuớng
Phiếm CP276 – Bài toán Ô số lôgic (10)
Phiếm CP275 – Trò chơi SOS
Phiếm CP274 – Nghịch lý Hilbert của đại khách sạn
Phiếm CP273 – Chuyện nhầm lẫn vui trong số học
Phiếm CP272 – Hình học thời cỗ Hy lạp
Phiếm CP271 – Trò chơi trượt xu
Phiếm CP270 – Tám câu hỏi lý luận
Phiếm CP269 – Trò chơi Aliquot
Phiếm CP268 – Bài toán Ô số lôgic (9)
Phiếm CP267 – Phân số Ai cập
Phiếm CP266 – Tìm con số vắng mặt trong 2 lũy thừa 29
Phiếm CP265 – Nghịch lý của APU
Phiếm CP264 – Bảng Pythagore
Phiếm CP263 – Trò chơi ráp chữ T
Phiếm CP262 – Điều kiện tương đẳng của 2 tam giác
Phiếm CP261 – Bài toán Ô số lôgic (8)
Phiếm CP260 – Bài tập về Mạng Tính Toán với Trạm Hổ trợ (3)
Phiếm CP259 – Nghịch lý của bài toán 2 bao thơ
Phiếm CP258 – Xác suất để tạo được tam giác bằng 3 đoạn thẳng
Phiếm CP257 – Nói thêm về Ô Chữ Việt Nam
Phiếm CP256 – Lãi suất kép và quy luật 72
Phiếm CP255 – Lôgarit
Phiếm CP254 – Bài toán Ô số lôgic (7)
Phiếm CP253– Bài toán Ô Số Nhân (Phần 2)
Phiếm CP252– Bài toán Ô Số Nhân (Phần 1)
Phiếm CP251– Toán học và Quần vợt
Phiếm CP250– Các số Zeroes tận cùng
Phiếm CP249– Bài tập về Mạng Tính Toán với Trạm Hổ Trợ (2)
Phiếm CP248– Bài toán nhân mẫu tự (2)


Xem Phiếm năm 2016

Xem Phiếm năm 2015

Xem Phiếm năm 2014

Xem Phiếm năm 2013

Xem Phiếm năm 2012

Xem Phiếm năm 2011

 
%d bloggers like this: