ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP253 – Bài toán Ô Số Nhân (Phần 2)


Lời giải của 2 bài toán Ô Số Nhân (1) và (2) trong CP252

 

Lời giải của bài toán Ô Số Nhân (1)

Các thừa số của tích số phải khác nhau và ở trong khoảng từ 1 đến 9.

image002

Lời giải của bài toán Ô Số Nhân phức tạp (2)


Các thừa số của tích số phải khác nhau và ở trong khoảng từ 1 đến 19.

image004

Thuận Hoà (Sydney 2017)

 
%d bloggers like this: