ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP255 – LôgaritTrong những phép tính số học mà học sinh được giảng dạy tuần tự từ dễ đến khó ở bậc tiểu học và trung học có:

image002

Lôgarit là gì?

image004

Đổi Cơ số của Lôgarit

image006


Thuận Hoà
Sydney 2017

 
%d bloggers like this: