ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP256 – Lãi suất kép và Quy luật 72


Lãi suất ngân hàng

image002

Nhận xét:

Thời gian tính lãi càng ngắn thì tiền lãi kép sinh ra càng tăng nhanh.
Nợ thẻ tín dụng cũng tăng nhanh nếu không được thanh toán gắp.

Thí dụ với món nợ thẻ tín dụng P = $20,000, tiền mà người sử dụng thẻ phải trả theo lãi kép
hàng tháng 20% 
(r = 0.2/12 = 0.016670) , sẽ tích lũy sau 1 năm (n = 12) bằng:

$20,000 (1.0166712 – 1) ≈ $4,388 hay $365/ tháng

Chừng nào thì số vốn sau cùng gấp đôi số vốn ban đầu?


image004

Thuận Hoà
Sydney 2017

 
%d bloggers like this: