ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP277 – Cách chơi cờ 9 tướngCờ 9 tướng là trò chơi giữa 2 người trên một bàn vuông có 24 vị trí để đặt con cờ như hình vẽ dưới đây:

Con cờ gồm có 18 thẻ tròn, 9 thẻ màu đỏ và 9 thẻ màu xanh (hay 2 màu khác).

Trước khi chơi.

Mỗi người được phát 9 thẻ cùng màu.
Hai người chơi đồng ý chọn một người đi trước.

Khi chơi cờ.

Mỗi người tuần tự đặt một con cờ vào bàn cờ.
Người nào đặt được 3 con cờ thẳng hàng, người đó được lấy đi 1 con cờ bất kỳ nào đó của đối phương với điều kiện là con cờ đó không phải nằm trong 3 con cờ thẳng hàng của đối phương.


Bên xanh đặt cờ vào vị trí chỉ bằng mũi tên xanh để có 3 cờ thẳng
hàng và lấy được con cờ đỏ chỉ bằng mũi tên đỏ ra khỏi bàn cờ,

Khi tất cả các con cờ trên tay đều đã được đặt hết xuống bàn cờ, người chơi đến phiên mình, có thể di chuyển cờ của mình theo những đường trên bàn cờ đến một vị trí kế tiếp nếu vị trí nầy còn trống.

Nếu đối phương của bạn chỉ còn 2 con cờ trên bàn cờ thì bạn là người thắng cuộc.
Nếu đến phiên mà bạn không thể di chuyển cờ của mình thì bạn là người thua cuộc.
Nếu các con cờ trên bàn cờ ở một vòng giống như trong vòng trước thì bạn có ván cờ hoà.Chú thích:

1) Bạn có thể di chuyển các con cờ của bạn trong các bộ ba cờ thẳng hàng ra khỏi hàng rồi di chuyển trở lại vòng sau bao nhiêu lần cũng được.
Mỗi lần trở lại, bạn lại có một bộ ba cờ thẳng hàng và bạn lại có dịp lấy đi một con cờ của đối phương.

2) Cờ 9 tướng có nguồn gốc cỗ xưa, it nhất 2000 năm trước. Các nhà khảo cỗ đã tìm thấy bàn cờ 9 tướng trong di tích La mã.
Năm 1996, nhà nghiên cứu Ralph Gasser đã dùng điện toán để khảo sát tất cả các vị trí của cờ trên bàn cờ và tìm các cách di chuyển tối ưutrong các vị trí đó. Sau cùng, ông kết luận là nếu mỗi người đều chơi hoàn hảo thì sẽ có ván cờ hoà.

Thuận Hoà
Sydney, 2017

 
%d bloggers like this: