ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ MỚI


Đọc Vui và Suy Nghĩ mớiKể từ năm 2018, trang nhà “Đọc Vui và Suy Nghĩ” sẽ có thêm tên mới là

“Đọc Vui và Suy Nghĩ mới”

với các tiết mục cũ và mới sấp xếp lại như dưới đây.

TOÁN VUI (Mathematical Puzzles and
Curious Problems)

 Ô SỐ LÔGIC (Logical Cross Numbers)

 CỜ TOÁN HỌC (Mathematical Chess)

 SUDOKU

SUDOCALC (KENKEN)

Ô CHỮ VIỆT NGỮ CÓ DẤU

Chú ý

Mặc dầu “Đọc Vui và Suy Nghĩ mới” phát hành mỗi thứ sáu hàng tuần, nhưng các bài mới trong các tiết mục chỉ có tùy theo thời giờ có được của người chủ trương.

Nay thông báo.

Thuận Hoà
Dr George Ho (Author of the book “Mathematical Chess”)

 
%d bloggers like this: