ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Lễ giới thiệu sách Mathematical Chess 17/12/2017 tại Trung tâm VH và SHCD NVTD Úc Châu, NSW

image002

 
%d bloggers like this: