ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô SỐ Lôgic OSL005


           Bài Ô SỐ Lôgic OSL005Ngang:          N2 là 1 số chính phương
                      N3 là bội số lớn nhất của 159
                      N5 là 1 số chính phương lớn nhất

                Dọc:              D1 và N7 có tổng số 81 và 1 trong 2 số là số nguyên tố lớn nhất
                                     D2 chia đúng cho 283
                                     D4 là 1 số lập phương chia đúng cho 4
                                     D6 là 1 số lập phương

____________________________
Xem lời giải của OSL005 kỳ tới

 
%d bloggers like this: