ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô SỐ Lôgic OSL009


Bài Ô SỐ Lôgic OSL009


NGANG:

N1 là số chính phương lớn nhất có 4 con số.
N4 là số nhỏ nhất chia đúng cho 2, 4. 8. 16. 29 và 32.

DỌC:

D4 và D3 có tổng số 109 và hiệu số 85 và D4 > D3.
D2 là 1 bội số của D3 + D4.
D5 và N6 là số nguyên tố liên tiếp có tổng số bằng 186.


Lời giải Ô Số Lôgic OSL008

 

 
%d bloggers like this: