ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô SỐ Lôgic OSL010


Bài Ô SỐ Lôgic OSL010NGANG:

N1 là bội số của (N3 + N7 + D6).
N3 bằng phân nửa D6.
N5 số quả bóng bàn cần thiết để xếp thành 1 tam giác đều
không rỗng có mỗi cạnh là 5 quả bóng (Số tam giác).
N7 là bình phương của N5.

DỌC:

D1 là số bình phương lớn nhất có 3 con số.
D4 là là bội số của N7.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL009

 
%d bloggers like this: