ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL013


Bài Ô SỐ Lôgic OSL013NGANG:

N1 = Tổng số của 9 số nguyên dương đầu tiên.
N4 gồm các số lẻ liên tiếp tăng dần.
N6 có tổng số các con số bằng 19.
N7 chia đúng cho 11.

 

DỌC:

D2 có tích số các con số bằng 1000.
D3 là 1 số chính phương chia đúng cho 7.
D5 = 4 D3.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL012

 

 
%d bloggers like this: