ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL014


Bài Ô SỐ Lôgic OSL014
NGANG:

N1 gồm các số lẻ liên tiếp tăng dần
N4 = Tổng số của bình phương của 6 số nguyên đầu tiên
N5 là một bội số lẻ không chia đúng cho 3 hay 5 của N4
N7 = 11x D6  và chia đúng cho 3

DỌC:

D1 là 1 số chính phương
D2 chia đúng cho 9
D3 là 1 số nguyên tố

 

Lời giải Ô Số Lôgic OSL013


 
%d bloggers like this: