ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL015


Bài Ô SỐ Lôgic OSL015NGANG:

N2 và N4 là 2 số nguyên tố liên tiếp và có tổng số bằng 120
N6 là bình phương của N4
N8 là 1 số chính phương

DỌC:

D1 gồm các con số lẻ liên tiếp
D3 là số ngày của 5 tháng đầu của năm 2017.
D5 chia đúng cho N4

Lời giải Ô Số Lôgic OSL014


 
%d bloggers like this: