ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL016


Bài Ô SỐ Lôgic OSL016NGANG:

N1 = N3 x D6
N3 là số Fibonacci thứ 9 (Dãy số Fibonacci: 1 1 2 3 5 8 ….. )
N7 số nguyên tố lớn nhất thích hợp.

DỌC:

D1 là bình phương nhỏ nhất của 1 số thích hợp
D2 chia đúng cho 11
D4 = 25 D6
D6 là 1 ước số của N3

Lời giải Ô Số Lôgic OSL015


 
%d bloggers like this: