ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL017


Bài Ô SỐ Lôgic OSL017


 

NGANG:

N1 và D6 là 2 số có tổng số bằng 23 và tích số bàng 132
N4 là lập phương của 1 số lớn nhất thích hợp
N6 là 1 bội số của 257

DỌC:

D2 là 1 bội số của 55
D3 chia đúng cho D2
D5 là số lớn nhất chia đúng cho 4

Lời giải Ô Số Lôgic OSL016


 
%d bloggers like this: