ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL018


Bài Ô SỐ Lôgic OSL018
NGANG:

N1 là lập phương của một số tận cùng bằng 5.
N5 là 1 ước số của 122
N7 là số lớn nhất chia đúng cho 223.

DỌC:

D1 chia đúng cho N7
D2 – 2xN4 = 30
D3 là một số lập phương.


Lời giải Ô Số Lôgic OSL017


 
%d bloggers like this: