ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL019

 

Bài Ô SỐ Lôgic OSL019


 

NGANG:

N2 = tổng số của 6 số chẳn dầu tiên.
N6 chia đúng cho 51.
N7 là lập phương của 1 con số.

DỌC:

D1 là số lớn nhất chia đúng cho 31.
D2 là số nhỏ nhất chia đúng cho 2, 3 , 4, 8, 9, 11, 16, 27.
D3 là 1 số chính phương chia đúng cho 3.
D5 là 1 số chính phương.


 

Lời giải Ô Số Lôgic OSL018


 
%d bloggers like this: