ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL020


Bài Ô SỐ Lôgic OSL020NGANG:

N1 là 1 số lập phương lớn nhất chia đúng cho 4
N3 và D6 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 78

DỌC:

D1 là 1 bội số của 146
D2 có các số chẳn tăng dần
D4 là tích số của 2 số liên tiếp có tổng số 27


Lời giải Ô Số Lôgic OSL019


 
%d bloggers like this: