ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL022


Bài Ô SỐ Lôgic OSL022NGANG:

N1 và D9 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 90.
N3 và D4 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số bằng 138.
N5 gồm 5 số nguyên liên tiếp giảm dần.
N7 là số nhỏ nhất chia đúng cho 4 và 3.
N10 chia đúng cho 11.

DỌC:

D1 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8.
D2 là 1 số lập phương lớn nhất thích hợp.
D3 có các con số có tích số bằng 48.
D6 là bình phương lớn nhất của 1 số thích hợp.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL021
 
%d bloggers like this: