ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL023


Bài Ô SỐ Lôgic OSL023
NGANG:

N1 là số thích hợp lớn nhất chia đúng cho 9.
N5 chia đúng cho 7.
N6 chia đúng cho 97.
N8 là lập phương lớn nhất thích hợp.
N10 là bình phương của 1 số ở trong khoảng từ 50 đến 60.

DỌC:

D1 là lập phương lớn nhất thích hợp.
D2 là số lớn nhất chia đúng ch 8.
D4 có các con số lẻ liên tiếp.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL022
 
%d bloggers like this: