ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL024


Bài Ô SỐ Lôgic OSL024NGANG:

N1= N5 / 90
N5 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8
N7 = N5 / 2
N8 và D8 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 144
N10 là bình phương nhỏ nhất có 4 chữ số.

DỌC:

D2 là số nhỏ nhất chia đúng cho 9
D4 = N5 / 10
D6 là bình phương lớn nhất thích hợp.


Lời giải Ô Số Lôgic OSL023


 
%d bloggers like this: