ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL026


Bài Ô SỐ Lôgic OSL026NGANG:

N4 là tổng số lập phương của 5 số nguyên đầu tiên
N2 là 1 số lẻ bội số của 71
N6 có 5 chữ số lẻ liên tiếp
N8 là số lớn nhất chia đúng cho 11
N9 là số đọc ngược của N1

DỌC:

D1 là lập phương lớn nhất thích hợp.
D2 là 1 bội số của 1138
D3 chia đúng cho 72
D5 chia đúng cho 12
D7 chia đúng cho 11

Lời giải Ô Số Lôgic OSL025

 
%d bloggers like this: