ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL028


Bài Ô SỐ Lôgic OSL028
NGANG:

N2 chia đúng cho 11.
N4 là lập phương của 1 số thích hợp.
N6 là bình phương của 1 số thích hợp.
N8 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8.
N9 = 2 x D7 + 55 (1)

DỌC:

D1 và D8 là 2 nghiệm số của phương trình x2 – 24x + 143 = 0 (2)
D2 gồm các chữ số liên tiếp tăng dần.
D3 là số lớn nhất thích hợp chia đúng cho 8.
D5 = 14 x N4.
D7 xác định bới đẳng thức (1).
D8 xác định bởi phương trình (2).

Lời giải Ô Số Lôgic OSL027
 
%d bloggers like this: