ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL030


Bài Ô SỐ Lôgic OSL030
NGANG:

N1 là số nguyên tố nhỏ nhất thích hợp.
N4 chia đúng cho 11.
Nếu viết N6=abcde thì abc và de là 2 lập phương lớn nhất
thích hợp.
N8 là căn số bậc hai của D2.
N9 là tổng số của các chữ số từ 1 đến 9.
N10 = ¼ D5 + 6.

DỌC:

D1 là số nhỏ nhất thích hợp chia đúng cho 8.
D2 là một số chính phương.
D3 gồm 4 chữ số liên tiếp.
D5 chia đúng cho 9.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL029


 
%d bloggers like this: