ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL031


Bài Ô SỐ Lôgic OSL031
NGANG:

N1 là số nhỏ nhất thích hợp.
N5 và D4 là 2 số nguyên tố liên tiếp có tổng số 198.
N10 = N9 / 10

DỌC:

Nếu viết D1 = abcde thì abc và de là 2 số chính phương
lớn nhất thích hợp.
D2 là lập phương của (D8 – 8) / 10
D3 là số nhỏ nhất thích hợp chia đúng cho 8 nhưng không
chia đúng cho 11.
D8 là tổng số các ước số của 93 (kể cả 1 và 93).

Lời giải Ô Số Lôgic OSL030

 
%d bloggers like this: