ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL032


Bài Ô SỐ Lôgic OSL032
NGANG:

N1 là tổng số các ước số của 86 kể cả 1 và 86.
N5 chia đúng cho 11.
N10 và D9 là 2 ước số của 90 và N10 > D9
Nếu viết A8 = abcde thì abc và de là hai số lập phương.
Số đối xứng là số gồm các cặp chữ số bằng nhau khi di chuyển
từ đầu và từ cuối vào chính giữa. Thí dụ: 343, 1221, 34543 là 3 số đối xứng.
N7 và D3 là 2 số đối xứng.

DỌC:

Nếu viết D1 = abcde thì abc = 3de.
D4 gồm các số lẽ liên tiếp tăng dần.
D6 là bình phương của A10.


Lời giải Ô Số Lôgic OSL031

 
%d bloggers like this: