ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài Ô Số Lôgic OSL033


Bài Ô SỐ Lôgic OSL033
Ngang:

N1 chia đúng cho 11.
N5, N6 và D1 là 3 số lập phương lớn nhất thích hợp.
N9 là bình phương của một số ở trong khoảng (50 – 60)
N10 = 6 D8 – 10

Dọc:

D2 gồm những chữ số lẽ liên tiếp giảm dần.
D3 là số bình phương lớn nhất thích hợp.
Nếu viết D4 = abcde thì abc là một số lập phương và
de là số lớn nhất chia đúng cho 4.
D8 là số nhỏ nhất chia đúng cho 8.

Lời giải Ô Số Lôgic OSL032

 
%d bloggers like this: