ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Số và Ô Số Lôgic – Định nghĩa, Quy ước và thí dụ


Ô SỐ

Giống như Ô Chữ, Ô Số (Cross Number) là một hình vuông chia thành nhiều ô vuông nhỏ mà một số đã bi bôi đen. Phần còn lại là những số phải điền vào dựa theo những lời hướng dẩn kèm theo Ô Số. Chữ số bắt đầu của những số được đánh dấu bằng những số nhỏ ở một góc trên của ô vuông. Chiều dài của một số bị giới hạn bởi các ô đen hay cạnh của Ô Số.


Hướng Dẩn

Hướng dẩn cho biết những điều kiện phải có của những số phải điền vào các ô trống.
Với Ô Số thông thường, các số nầy thường là kết quả của các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân chia, tỉ lệ, số nguyên tố, số La mã, lũy thừa, căn số, vv . . . Một số cũng có thể tìm được từ sự liên hệ của nó với các số khác.

Một thí dụ Ô Số:

Giải Ô Số trong Hình 1 với các lời hướng dẩn sau đây:

Lời giải:


Ô SỐ LÔGIC

Ô Số Lôgic (Logical Cross Number), cũng gọi là ‘Hình Lôgic’ (Logical Figure) khó hơn Ô Số thường một bậc. Tìm số thích hợp để điền vào khung đòi hỏi sự phân tích, lý luận và kiến thức toán học của người chơi, chớ không phải chỉ bằng những phép tính trực tiếp thông thường.

Một thí dụ Ô Số LôgicLời giải

(a,b,c, … là các con số tạm thời) 
%d bloggers like this: