ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM001 – Năm bài toán lôgic để thử óc suy luận (1)


Năm bài toán lôgic để thử óc suy luận TVM001:

a) Một viên gạch nặng 1.5 kg và ¼ viên gạch. Hỏi vậy viên gạch nặng bao nhiêu?

b) Một con gà và nửa con gà có thể đẻ 1 trứng và nửa trứng gà trong 1 ngày và nửa ngày.
Hỏi vậy : trong bao lâu thì 100 con gà đẻ được 100 trứng gà ?

c) Số N = 1467 chia đúng cho 9 vì có tổng số các con số 1 + 4 + 6 + 7 = 18 chia đúng cho 9.
Bạn phải sắp xếp lại các con số của số N thế nào để có một số M không chia đúng cho 9?

d) Ba Peter nói: “Hôm kia, nó 12 tuổi, nhưng năm tới tuổi của nó sẽ là 15!”
Chuyện đó có thể xảy ra không?

e) Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu đỏ trừ 2 cái (1). Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu vàng trừ 2 cái (2). Tất cả cà vạt của ông Tâm đều có màu nâu trừ 2 cái (3).
Hỏi vậy: ông Tâm có bao nhiêu cà vạt?


_____________________________________
Xem lời giải của TVM001 kỳ tới

 
%d bloggers like this: