ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM003 – Năm bài toán lôgic để thử óc suy luận (3)


Năm bài toán lôgic để thử óc suy luận TVM003 kỳ này:a) Trong một cuộc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt, một nhóm học sinh cùng  nhau đóng góp, người  $5, người $7.
Tổng cộng được $55. Hỏi vậy nhóm gồm  bao nhiêu học sinh?

b) Ông Can mua một tập tem cũ giá $250. Sau một tháng, ông bán tập tem lại cho một người bạn được $270.
Vài ngày sau, thấy tiếc, ông nài nĩ người bạn bán tập tem lại cho ông với giá $300.
Sau một năm, thấy được giá, ông bán tập  tem cho một người khách lạ với giá $400.
Hỏi vậy: về việc mua bán nầy, ông Can lời bao nhiêu?

c)  Con rắn trườn vào một ống đồng dài 720 cm với tốc độ 6 cm / 1 giây. Con rắn mất 15 giây mới vào trọn
trong ống đồng. Hỏi vậy: chiều dài của con rắn là bao nhiêu? Và trong bao lâu thì con rắn ra khỏi ống đồng?

d) Nếu dùng 2 gạch xéo trong ký hiệu ngày, tháng, năm, thì có thể gây hiểu lầm,  thí dụ như ngày 5/8/2010,
có thể bị hiểu lầm là ngày 5 tháng 8 hay ngày 8 tháng 5! Hỏi vậy, trong 1 năm có bao nhiêu ngày có thể gây
hiểu lầm như thế?

e) Một ông chủ trại đi chợ phiên mua lừa, trừu, dê và heo giá mỗi con lần lượt là  $50, $35, $25 và $10.
Về nhà, ông tính lại thì thấy trung bình ông đã chi $31 cho mỗi con vật.
Hỏi vậy, ông chủ trại đã mua bao nhiêu thú mỗi loại.

Lời giải Năm bài toán lôgic để thử óc suy luận TVM002:


a)5 con ngựa ăn 5 bó cỏ trong 5 phút
=> 1 con ngựa ăn 1 bó cỏ trong 5 phút
=> 100 con ngựa ăn hết 100 bó cỏ trong 5 phút!

b)Bất kỳ tháng nào, ngày thứ nhất và ngày thứ 29 cũng có cùng tên ngày trong tuần, vì có 28 ngày, hay 4 tuần lễ đúng,
xảy ra giữa 2 ngày đó.
Ngày đầu tháng và ngày cuối tháng có cùng tên trong tuần khi tháng đó có 29 ngày, tức là Tháng Hai của những năm nhuần!

c)

 

d) Giá món hàng chỉ bằng 9/10 giá bán thực sự của nó. Trong 3 giá $27, $30, $33
chỉ có $27 là chia đúng cho 9, nên $27 là giá món hàng mà An đã mua. Ngày hôm trước, món hàng nầy giá $27 x (10/9) = $30.

e) i) Sách loại $35/1 cuốn: Ông giáo chỉ mua tối đa được 1 cuốn sách $35, vì nếu ông mua 2 cuốn,
số tiền còn lại là $88 – $70 = $18, không đủ để mua 1 cuốn $19 và 1 cuốn $17.
Ông giáo chỉ có thể mua 1 cuốn sách $35, còn lại $88 – $35 = $53

ii) Với $53, ông giáo chỉ mua tối đa 1 cuốn sách $19, vì nếu ông mua 2 cuốn, số tiền còn lại sẽ là $53 – $38 = $15,
không đủ để mua 1 cuốn $17. Ông giáo chỉ có thể mua 1 cuốn sách $19, còn lại: $53 – $19 = $34

iii) Với số tiền còn lại $34, ông giáo có thể mua 2 cuốn sách $17.

Tóm lại: ông giáo Xuân đã mua 1 cuốn sách $35, 1 cuốn sách $19 và 2 cuốn sách $17.


_____________________________
Xem lời giải của TVM003 kỳ tới

 
%d bloggers like this: