ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM005 – Xác định vị trí của 28 thẻ domino (1)


Xác định vị trí của 28 thẻ domino (1)


Hai mươi tám (28) thẻ domino được xếp trong một hình chữ nhật có 56 ô, kích thước 7×8 như trong hình dưới đây. Xác định ví trí của 28 thẻ domino trong hình.28 thẻ Domino:

(0,0) (0,1) (0,2) (0,3) (0,4) (0,5) (0,6) (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5)
(1,6) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) (4,5) (4,4)
(4,6) (5,5) (5,6) (6,6)

Lời giải TVM004


a) Đổ đầy rượu vào bình 5 lít, rồi đổ rượu từ bình nầy sang bình 3 lít. Vậy
là còn 2 lít rượu trong bình 5 lít. Đổ 2 lít rượu nầy vào bình 6 lít của khách.
Đổ rượu trong bình 3 lít vào bình 5 lít và châm thêm rượu vào bình 5 lít
cho đầy. Lại đổ rượu từ bình 5 lít sang bình 3 lít. Vậy là còn 2 lít rượn
trong bình 5 lít. Đổ 2 lít rượu nầy vào bình 6 lít của khách.
Vậy là bạn đã đong được 4 lít rượu vào bình của khách.

b) Bài toán $12 + $2 = $14 không có nghĩa gì cả, cũng giống như học trò tính
tiền lời bằng cách lấy tiền bán công với tiền vốn !
Chỉ vì tình cờ $14 gần với $15 nên dễ gây ra ngộ nhận.
Bài toán có nghĩa là $12 – $2 = $10. Ông Nam chi ra $12, tặng cho cậu
hầu bàn $2, còn lại $10 là tiền ăn !

c) Chủ quán chia 27 đồng tiền thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 9 đồng tiền.
Cân 2 nhóm, mỗi dĩa cân một nhóm, chủ quán có thể biết được nhóm nào có
chứa đồng tiền giả.
Lại chia nhóm có đồng tiền giả thành 3 nhóm nhỏ hơn, mỗi nhóm có 3
đồng tiền.
Lại cân 2 nhóm nhỏ, mỗi dĩa cân một nhóm nhỏ, chủ quán có thể biết được
nhóm nhỏ nào có chứa đồng tiền giả.
Cân 2 đồng tiền của nhóm nhỏ chứa đồng tiền giả, mỗa dĩa cân một đồng tiền,
chủ quán sau cùng có thể tìm được đồng tiền giả.

d) Vì khoảng cách lúc đầu là 2 km nên 2 xe lửa đụng nhau sau:
60 phút x 2 / 60 = 2 phút
Trong 2 phút đó, ruồi đã bay được:
60km x (2/60) = 2 km
Tóm lại: khi 2 xe lửa đụng nhau thì ruồi đã bay được 2 km.

e) Mỗi đội đấu 3 trận với 3 đội còn lại.
Đội A: 7 điểm => A thắng 2 trận, hoà 1 trận.
Đội B: 6 điểm => B thắmg 2 trận, thua 1 trận. (Đội B không thể thắng 1
trận và hoà 2 trận, vì như thế, B chỉ có 5 điểm).
Đội C: 4 điểm => C thắng 1 trận, hoà 1 trận và thua 1 trận.
Đội D: 0 điểm => D thua cả 3 trận.
A có 1 trận hoà. Trận hoà nầy A đấu với C vì cả B và D đều không
có trận hoà => Hai trận thắng của A là đối với B và D.
B có 2 trận thắng => Hai trận nầy là đối với C và D vì A không có trận thua.

Tóm lại:

A thắng B và D, hoà với C
B thua A, thắng C và D
C thắng D, hoà A, thua B
D thua A, B và C___________________________
Xem lời giải của TVM005 kỳ tới

 
%d bloggers like this: