ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM008 – Tìm công thức tổng quát


Tìm công thức tổng quát của các hệ thức sau đây:

1 = 1
3 + 5 = 8
7 + 9 + 11 = 27
13 + 15 + 17 + 19 = 64
21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125

Lời giải Bài TVM007 – Câu trả lời cứu mạng


Câu phát biểu của tội nhân là: “Tôi sẽ bị treo cổ”.

Tội nhân không thể bị treo cổ, vì nếu thế thì tội nhân đã phát biểu đúng và như đã hứa,
tội nhân chỉ có thể bị trấn nước.
Tội nhân cũng không thể bị trấn nước, vì nếu thế thì tội nhân đã phát biểu sai và như đã hứa,
tội nhân chỉ có thể bị treo cổ.

Trước câu phát biểu của tội nhân, nhà vua lúng túng không quyết định được và cũng muốn giữ
lời hứa của mình nên tha tội chết cho tội nhân.


____________________________________
Xem lời giải Bài TVM008 kỳ tới

 
%d bloggers like this: