ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM016 – Vô cực bằng bao nhiêu?


TVM016 – Vô cực bằng bao nhiêu?


Trong sách “String Theory” của Joe Polchinski, Volume 1, trang 22, có hệ thức:

Lời giải Bài TVM015 – Tân đi dự tiệc


Giữa đi bộ và đạp xe đạp, khoảng cách thời gian là 2 giờ khi Tân đến nhà hàng.
Với khoảng cách 10 km. thời gian đạp xe đạp là 1 giờ, thời gian đi bộ là 2 giờ, suy ra khoảng cách thời gian giữa 2 phương tiện là 1 giờ.
Để khoảng cách thời gian của 2 phương tiện là 2 giờ thì khoảng cách phải là gấp đôi 10 km, tức là 20 km.
Với 20 km khoảng cách giữa 2 phương tiện, Tân mất 2 giờ đi bằng xe đạp. Vì Tân đến nhà hàng sớm 1 giờ, nên Tân đã trải qua 3 giờ đạp xe từ nhà đến nhà hàng.
Nói cách khác, với 20 km khoảng cách giữa 2 phương tiện, Tân mất 4 giờ đi bộ. Vì Tân đến nhà hàng trễ 1 giờ, nên Tân đã trải qua 5 giờ đi bộ từ nhà đến nhà hàng.

Tóm lại, khoảng cách từ nhà Tân đến nhà hàng là 10 x 3 = 30 km.

 
%d bloggers like this: