ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM023 – Bài toán hình học vui


TVM023 – Bài toán hình học vui


Cho hình vuông ABCD cạnh a. Đoạn nối đỉnd D với trung điểm K của cạnh AB cắt đường chéo AC tại I. Tính diện tích của 3 tam giác AKI, CDI, ADI và tứ giác KBCI the a.Lời giải bài TVM022 – Bài toán đốt dây tính giờ


1) Châm lửa 2 đầu dây thứ nhất
Đồng thời châm lửa 1 đầu dây thứ hai2) Khi dây thứ nhất vừa cháy hết, tức là 30 phút đã trôi qua, dây thứ nhì đã cháy được 30 phút. Lập tức châm lửa đầu dây còn lại của dây thứ hai. Bắt đầu từ lúc nầy, dây thứ hai cháy hết trong 15 phút3) Từ lúc đầu đến lúc cháy hết, dây thứ hai đã trải qua đúng 30 + 15 = 45 phút

 
%d bloggers like this: