ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM024 – Ba người thợ làm việc chung


TVM024 – Ba người thợ làm việc chung


Ông Ân và ông Bích có thể cùng chung làm xong một công việc trong 2 giờ.
Ông Ân và ông Cảnh cùng chung làm xong công việc đó trong 3 giờ.
Ông Bích và ông Cảnh cùng chung làm xong công việc đó trong 4 giờ.

Nếu 3 ông Ân, Bích và Cảnh cùng làm chung với nhau thì trong bao lâu, họ sẽ làm xong công việc đó?
Giả sử mức độ làm việc của 3 ông Ân, Bích và Cảnh không thay đổi dù làm làm riêng hay làm chung với ai.

Một học sinh giải bài toán trên như sau:

Ông Ân và ông Bích làm xong công việc trong 2 giờ      => A + B = 2
Ông Ân và ông Cảnh làm xong công việc trong 2 giờ     => A + C = 3
Ông Bích và ông Cảnh làm xong công việc trong 2 giờ  => B + C = 4

Cộng vế 3 đẳng thức trên, ta được: 2(A + B + C) = 9
Suy ra: A + B + C = 9/2 = 4.5 hay 4 giờ 30 phút

Nếu 3 ông Ân, Bích và Cảnh làm chung với nhau, thì họ sẽ làm xong công việc trong 4 giờ 30 phút.

Theo bạn thì lời giải trên có đúng không? Lời giải đúng phải như thế nào?

*    *    *

Lời giải T023 – Bài toán hình học vuiHai tam giác AKI và CDI đồng dạng theo tỉ số  AK/CD = 1/2
Hai đường cao tương ứng IU và IV của 2 tam giác cũng có tỉ số ½.
Vì UV = a => IU = a/3 và IV = 2a/3
Suy ra:
Dt(AKI) = ½ AK x IU = ½ x a/2 x a/3 = (1/12) a2
Dt(CDI) = 4 dt(AKI) = 1/3 a2
Dt(ADI) = dt((ADK) – dt(AKI) = ½ AK x AB – (1/12) a= ¼ a2 – 1/12 a2 = 1/6 a2
Dt(KBCI) = dt(ABC) – dt(AKI) = ½ a2 – (1/12) a2 = (5/12) a2

Nghiệm lại: dt(AKI) + dt(CDI) + dt(ADI) + dt(KBCI) = (1/12) a2 + 1/3 a2 + 1/6 a2 + (5/12) a2 = a2 = dt(ABCD)

 
%d bloggers like this: