ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM029 – Phân phối lô hàng tivi


TVM029 – Phân phối lô hàng tivi


Một ông chủ có ý định phân phối lô hàng gồm 35 tivi cho 3 khách hàng đã đặt trước theo quí tắc sau đây: phân nửa lô hàng cho người thứ nhất, một phần ba cho người thứ hai và một phần chín cho người thứ ba. Suy nghĩ mãi mà ông không phân phối được vì 35 không chia đúng cho 2, cho 3 và cho 9. Ông nói: “Tiếc quá, phải chi lô hàng có 36 tivi, thì đâu có khó khăn như thế này!”. Sau cùng ông nghĩ ra một cách là lấy 1 tivi đang sử dụng trong nhà thêm vào lô hàng để có đủ 36 tivi và phân phối lô hàng như sau:

Người thứ nhất được phân phối nửa lô hàng => 36/2 = 18 tivi
Người thứ hai được một phần ba lô hàng      => 36/3 = 12 tivi
Ngườ thứ ba được một phần chín lô hàng     => 36/9 = 4 tivi

Như vậy thì số tivi phân phối cho khách hàng chỉ bằng 18 + 12 + 4 = 34 tivi và ông chủ lấy lại tivi đã sử dựng và 1 tivi dư trong lô hàng. Sự phân phối của ông chủ làm các khách hàng vui lòng vì ai cũng thấy mình được hưởng nhiều hơn theo qui tắc phân phối.

Câu hỏi:  Giải thích tại sao cách phân phối tối ưu của ông chủ lại chỉ mất có 34 thay vì 35 tivi của lô hàng?

*    *    *

Lời giải bài TVM028 – Chứng minh 2 + 2 = 5


Mặc dầu rườm rà nhưng phần trên của chứng minh không có gì sai. Cái sai nằm ở trong 3 hàng cuối của chứng minh:
     (2 + 2 – 9/2)2 = (5 – 9/2)2            (1)
     (2 + 2 – 9/2) = (5 – 9/2)
      2 + 2 = 5

Để ý rằng   a2 = b2 <=> a = b  và  a = – b

Từ (1), ta có thể suy ra 2 trường hợp:

a)   (2 + 2 – 9/2) = (5 – 9/2) => 2 + 2 = 5    Không nhận được

b)   (2 + 2 – 9/2) = – (5 – 9/2) => 2 + 2 – 9/2 = – 5 + 9/2
        2 + 2 = – 5 + 9 => 2 + 2 = 4     Nhận được

 
%d bloggers like this: