ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM030 – Người tù nhân thông minhÔng chủ trại giam hứa sẽ trả tự do cho một trong 10 tù nhân đã xâm nhập trại chăn nuôi bò của ông.

Tù nhân được lựa chọn bất kỳ tuần tự tham dự một kỳ thi như sau:

Trong một cái hộp lớn, ông bỏ vào 10 viên bi nhỏ, trong đó có 9 viên màu đen và 1 viên màu trắng và ra điều lệ là ai lấy ra được viên bi màu trắng sẽ được trả tự do.

Đã bị mất nhiều bò vì bọn nầy nên ông chủ trại muốn chơi khăm tù nhân bằng cách bỏ vào hộp cả 10 viên bi đều màu đen.

Âm mưu của ông chủ trại bị rò rĩ đến tai các tù nhân. Một tù nhân thông minh lanh lợi đã nghĩ ra được một mưu kế, đã thực hiện mưu kế đó và đã được thả ra.

Câu hỏi:  Mưu kế của tù nhân thông minh đó là gì ?

*     *     *

Lời giải TVM029 – Phân phối lô hàng tivi


Chuyện gút mắc xảy ra vì phân nửa, một phần ba và một phần chín của lô hàng không có tổng số bằng 35 tivi của lô hàng.

1/2 (của 35) + 1/3 (của 35) + 1/9 (của 35) = 17/18 (của 35)             (1)

Nếu phân phối theo tỉ lệ trên thì số tivi phân phối là (17/18) x 35 = 595/18, không phải là số nguyên.
Theo (1), số tivi thiếu sót của lô hàng để có thể phân phối được theo tỉ lệ trên là 1/18 của 35 hay 35/18 tivi hay 1 tivi + 17/18 tivi.  Phần thiếu sót này bằng 1 tivi đã sử dụng, cộng với 17/18 tivi.

Số tivi thực sự phân phối cho 3 khách hàng bằng:

= (1/2 + 1/3 + 1/9) x 35 tivi + 17/18
= (17/18) x 35 tivi + (17/18) tivi
= (17/18) x (35 + 1) tivi
= 34 tivi

Số tivi thực sự phân phối cho 3 khách hàng là 34.

 
%d bloggers like this: