ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài TVM031 – Một hay hai lỗ thoát nước thì tốt hơn ?


TVM031 – Một hay hai lỗ thoát nước thì tốt hơn ?


Bạn biết là ở đáy mỗi chậu tắm có một cái lỗ tròn gọi là lỗ thoát nước.
Câu hỏi là với 1 lỗ thoát nước duy nhất đường kính 10 cm, nước có rút nhanh hơn với 2 lỗ thoát nước đường kính 5 cm ?

*    *    *

Lời giải TVM030 – Người tù nhân thông minh


Khi đến phiên mình lấy bi. Người tù nhân thông minh thò tay vào hộp, không ngập ngừng lấy vội một viên bi và bỏ vào miệng nuốt chửng! và nói lớn: “Tôi đã lấy được viên bi trắng”, Mọi người, kể cả ông chủ trại, xúm vào xem. Trong hộp còn lại 9 viên bi màu đen và đều phải công nhận là viên bmàu trắng đã được lấy ra theo lời giải thích lúc đầu của ông chủ trại! Để giữ uy tín của mình, ông chủ trại đành phải trả tự do cho người tù thông minh, nhưng vẫn còn ấm ức trong lòng vì thua kế của bọn tù nhân.

 
%d bloggers like this: